Ryszard Szatkowski

Pan Ryszard Szatkowski jest menedżerem posiadajacym 30-letnie doświadczenie w firmach branży FMGC, na wszystkich szczeblach zarządzania i organizacji, z sukcesem wprowadzającym i rozwijającym markowe produkty, jak również marki własne we wszystkich standardowych i niestandardowych kanałach dystrybucji.

Doświadczenie zawodowe Pana Ryszarda Szatkowskiego:
- od września 2017 r. do kwietnia 2020 r. - CAMPIÓ FOOD Sp. z o.o. - V-ce Prezes Zarządu ds. handlu i marketingu,
- od 2012 r. do 2014 r. - DE MOLEN S.A. - V-ce Prezes Zarządu ds. handlowych,
- od 2007 r. do 2009 r. - OSHEE POLSKA S.A. - Założyciel/Udziałowiec/Prezes Zarządu,
- od 1994 r. do 2007 r. - TAN VIET INTERNATIONAL LTD - Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny/Dyrektor Handlowy,
- od 2002 r. do 2014 r. - RS HILLS - Założyciel/Udziałowiec/Dyrektor Generalny.
Pan Ryszard Szatkowski świadczył także usługi konsultingowe i doradcze dla firm ATLANTA POLAND i CURVER POLSKA.

Pan Ryszard Szatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X