Strategia

Strategia

Spółka Pamapol S.A. w latach 2012-2014 w sposób ciągły pracowała nad wprowadzaniem innowacji na rynek krajowy jak i zagraniczny. Działalność badawczo-rozwojowa prowadzona była przez Spółkę samodzielnie, przy udziale odpowiednio wyspecjalizowanych pracowników, wyznaczonych komórek organizacyjnych oraz przy wsparciu firm zewnętrznych.  Z początkiem 2013 r. celem poprawy efektywności działania w zakresie projektowania nowych wyrobów oraz rozwiązań technologicznych zostały powołane odpowiednie działy w Spółce i wdrożono nowe procedury. W związku z wdrożeniem procedury NPD (ang. New Product Development), powołano zespół pracujący nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych innowacyjnych projektów dla produktów i rozwiązań technologicznych. W skład tego zespołu powołani zostali przedstawiciele następujących komórek organizacyjnych: Zarządu, Działu Sprzedaży, Działów Marketingu (Consumer Marketing, Channel Marketing), Kontroli Jakości, Działu Zakupów, Działu RD, Produkcji. Przy udziale przedstawicieli tego zespołu następuje generowanie pomysłu, ocena potencjału i możliwości  jego realizacji, projektowanie, planowanie, sprzedaż i jej monitorowanie.                                                                                               

Strategia Spółki była również ukierunkowana na optymalizację procesów produkcyjnych – zwiększenie wydajności związane z obniżeniem kosztów realizowanej produkcji. Od początku 2013 r. w proces została zaangażowana firma zewnętrzna wprowadzająca nowe techniki mierzenia poszczególnych parametrów. Następnie stworzono Dział Doskonalenia Operacyjnego, który kontynuuje i rozszerza zakres analizowania i przekazywania danych do odpowiednich komórek organizacyjnych Spółki. 

W 2013 r. dokonano również przeglądu funkcjonowania całej Grupy Kapitałowej (Grupa), określony został szereg inicjatyw naprawczych, mających na celu poprawę funkcjonowania w każdej dziedzinie działalności wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. Przystąpiono do zbycia wybranych aktywów, mając na uwadze komplementarność profilu działalności spółek zależnych w świetle działalności Grupy.

Celem reorganizacji wielu kluczowych obszarów funkcjonowania Grupy jest zwiększenie efektywności operacyjnej i płynności finansowej. Priorytetem jest zapewnienie rentowności segmentowi produkcyjnemu, jak i dalszy rozwój działalności handlowej obejmującej m.in. ekspansję na rynkach zagranicznych.

W 2016 r. oraz w kolejnych latach budowa wartości Grupy ma opierać się na stworzeniu silnej marki, wdrażaniu i rozwoju procesów biznesowych oraz wykorzystywaniu wewnętrznych przewag konkurencyjnych spółek z Grupy.

Zarząd Spółki planuje wzrost udziału rynkowego w segmencie dań gotowych, konserw mięsnych oraz w segmencie pasztetów.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X