Krzysztof Półgrabia

Pan Krzysztof Półgrabia jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył także Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości (specjalność: zarządzanie bankiem).

Doświadczenie zawodowe Pana Krzysztofa Półgrabii:

 • od roku 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu jako dyrektor finansowy, od października 2008 r. jako członek zarządu, od 1 grudnia 2008 r. jako prezes zarządu, a od 11 marca 2013 r. jako wiceprezes zarządu,
 • od stycznia 2015 r. do października 2015 r. - Dystrybucja Sp. z o.o. w Ruścu  jako likwidator,
 • 2008 - 2011 - Naturis Sp. z o.o. z siedzibą w Ruścu jako członek rady nadzorczej,
 • 2009 - 2012 -  Cenos Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni jako członek rady nadzorczej,
 • od roku 2007 - Huta Szkła Sławno  z siedzibą w Sławnie jako członek rady nadzorczej,
 • od roku 2007 - Mitmar Sp. z o.o. jako członek rady nadzorczej, od marca 2008 r. do grudnia 2008 r. jako prezes zarządu, od grudnia 2008 r. do marca 2010 r. jako członek rady nadzorczej , od marca 2010 r. do lipca 2013 r. pełnił funkcję prezesa zarządu tejże spółki, a następnie od 21 czerwca  2013 r. do 12 stycznia 2015 r. wiceprezesa zarządu, od 12 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2018 r. sprawował funkcję prezesa zarządu, od 12 września 2018 r. członek rady nadzorczej,
 • w latach 2007-2013 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. w Ziębicach jako członek rady nadzorczej, a od maja 2011 r. do września 2013 r.  jako prezes zarządu,
 • od roku 2005 w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie jako członek rady nadzorczej, od kwietnia 2013 r. jako wiceprezes zarządu spółki, od września 2017 r. jako prezes zarządu tej spółki,
 • od roku 2005 w Wielton S.A. w Wieluniu jako członek rady nadzorczej,
 • w latach 2004 - 2005 w Wielton S.A. jako doradca ds. finansowych,
 • w latach 2003 - 2005 w Pamapol S.A. w Ruścu (i jej poprzedniku prawnym Pamapol sp. z o.o.) jako doradca ds. finansowych,
 • w latach 2001 - 2002 w Holding P.T.S. S.A. w Wieluniu jako wiceprezes zarządu,
 • w latach 1997 - 2001 i 2002 - 2007 w Procar S.A. w Wieluniu, w tym kolejno jako: specjalista ds. analiz finansowych, dyrektor, wiceprezes zarządu (1999-2001), prezes zarządu (od 2002 do 2007 roku),
 • w latach 1996 - 1997 w PKO BP S.A. Oddział Wieluń na stanowisku specjalisty ds. analiz finansowych klientów korporacyjnych.

Pan Krzysztof Półgrabia nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje  w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X