Kalendarium inwestora

Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne (QSr):

  • IV kwartał 2015 r. - 29 lutego 2016 r.
  • I kwartał 2016 r.- 16 maja 2016 r.
  • III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.

Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr): 

  • I półrocze 2016 r. - 31 sierpnia 2016 r.

Raporty roczne:

  • Jednostkowy raport roczny Pamapol S.A. (SA- R) za 2015 r. - 29 kwietnia 2016 r.
  • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pamapol (RS) za 2015 r.- 29 kwietnia 2016 r.

 

Emitent oświadcza, iż działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka zrezygnowała z publikacji raportu za II kwartał 2016 r.

Ponadto Emitent informuje, iż w 2016 r. będzie kontynuował przekazywanie do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X