Archiwum

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. w dniu 12 kwietnia 2023 r.

zobacz dokument >>

Nagranie audio NWZ

pobierz nagranie >>


Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 kwietnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

zobacz dokument >>


Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. 12 kwietnia 2023 r.

zobacz dokument >>


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji. Stan na dzień 16 marca 2023 r.

zobacz dokument >>


Formularze wykonywania prawa głosu na NWZ 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

zobacz dokument >>

Nagranie audio ZWZ

pobierz nagranie >>


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A

zobacz dokument >>


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 30 czerwca 2022r.

zobacz dokument >>


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz głosów z tych akcji. Stan na dzień 2 czerwca 2022r.

zobacz dokument >>


Formularze wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>


Dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7 do 9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 roku

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance […]

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny stosowania w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego

zobacz dokument >>

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2021.

zobacz dokument >>

Uchwała RN PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 r.

zobacz dokument >>


Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2021

zobacz dokument >>

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2021

zobacz dokument >>


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. w dniu 29 marca 2022 r.

zobacz dokument >>

Nagranie audio NWZ

pobierz nagranie >>


Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 marca 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

zobacz dokument >>


Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. 29 marca 2022 r.

zobacz dokument >>


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji. Stan na dzień 2 marca 2022 r.

zobacz dokument >>


Formularze wykonywania prawa głosu na NWZ 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.

zobacz dokument >>

Nagranie audio ZWZ

pobierz nagranie >>


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2021r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A

zobacz dokument >>


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 25 czerwca 2021r.

zobacz dokument >>


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz głosów z tych akcji. Stan na dzień 28 maj 2021r.

zobacz dokument >>


Formularze wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>


Dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7 do 9 i 13 oraz 17 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 25 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2020 roku

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance […]

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

zobacz dokument >>

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2020.

zobacz dokument >>

Uchwała RN PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 r.

zobacz dokument >>


Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2019-2020

zobacz dokument >>


Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2019-2020

zobacz dokument >>

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.

zobacz dokument >>

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A

zobacz dokument >>

Nagranie audio ZWZ

pobierz nagranie >>


Dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7 do 9 i 13 oraz 17 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 lipca 2020 r.

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2019 roku

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance […]

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

zobacz dokument >>

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2019.

zobacz dokument >>

Uchwała RN PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za 2019 r.

zobacz dokument >>

Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 

zobacz dokument >>


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 lipca 2020r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A

zobacz dokument >>


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 30 lipca 2020r.

zobacz dokument >>


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz głosów z tych akcji. Stan na dzień 24 czerwca 2020r.

zobacz dokument >>


Formularze wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.

zobacz dokument >>

Nagranie audio ZWZ

pobierz nagranie >>


Dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7 do 9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2018 roku

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance […]

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

zobacz dokument >>

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2018.

zobacz dokument >>

Uchwała RN PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za 2018 r.

zobacz dokument >>


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A

zobacz dokument >> (PDF, 158 KB)


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 27 czerwca 2019 r.

zobacz dokument >> (PDF, 384 KB)


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz głosów z tych akcji. Stan na dzień 31 maja 2019

zobacz dokument >> (PDF, 79 KB)


Formularze wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>  (PDF, 457KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >> (PDF, 142 KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >> (PDF, 141 KB)

 

Uchwały NWZ z dnia 17.08.2018r. podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A

zobacz_dokument >>


Uchwała NWZ z dnia 17.08.2018r., która została poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

zobacz dokument >>


Nagranie z przebiegu obrad NWZ z dnia 17.08.2018r.

pobierz nagranie >> (MP3, 168MB)


Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

zobacz_dokument >>


Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

zobacz dokument >>


Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 17 sierpnia 2018 r.

zobacz dokument >>


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji. Stan na dzień 20 lipca 2018 r.

zobacz dokument >>


Formularze wykonywania prawa głosu na NWZ 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>

 


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.

zobacz dokument >> (PDF, 227KB)

Nagranie audio ZWZ

pobierz nagranie >> (MP3, 27MB)


Sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 6 do 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2017 r.

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2017 roku

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance […]

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

zobacz dokument >>


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2018r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

zobacz dokument >>


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 26 czerwca 2018 r.

zobacz dokument >>


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji. Stan na dzień 30 maja 2018 r.

zobacz dokument >>


Formularze wykonywania prawa głosu na ZWZ 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>

 

Uchwały podjęte przez NWZ Pamapol S.A. w dniu 20 grudnia 2017 r.

zobacz dokument >> (PDF, 310KB)

Nagranie audio NWZ

do pobrania >> (MP3, 9MB)  (W celu odtworzenia, po pobraniu, plik należy rozpakować.)


Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

zobacz dokument >> (PDF, 320KB)


Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 20 grudnia 2017 r.

zobacz dokument >> (PDF, 708KB)


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji. Stan na dzień 23 listopada 2017 r.

zobacz dokument >> (PDF, 176KB)


Formularze wykonywania prawa głosu na NWZ 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>  (PDF, 940KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>  (PDF, 284KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>  (PDF, 284KB)


Uchwały podjęte przez ZWZ Pamapol S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.

zobacz dokument >> (PDF, 119KB)

Nagranie audio ZWZ

do pobrania >> (MP3, 7MB)  (W celu odtworzenia, po pobraniu, plik należy rozpakować.)


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.

zobacz dokument >> (PDF, 39KB)


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 26 czerwca 2017 r.

zobacz dokument >> (PDF, 47KB)


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji. Stan na dzień 30 maja 2017 r.

zobacz dokument >> (PDF, 17KB)


Formularze wykonywania prawa głosu na ZWZ 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>  (PDF, 950KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>  (PDF, 283KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>  (PDF, 282KB)


Sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 6 do 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2016 r.

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2016 roku

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance […]

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

zobacz dokument >>

 

 


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2016 r. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PAMAPOL S.A.

zobacz dokument >>  (PDF, 71KB)


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. 6 czerwca 2016 r.

zobacz dokument >>  (PDF, 74KB)


Uchwały podjęte przez ZWZ Pamapol S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Pamapol S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.

zobacz dokument >> (PDF, 88KB)

Nagranie audio ZWZ

do pobrania >> (MP3, 22MB)  (W celu odtworzenia, po pobraniu, plik należy rozpakować.)


Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 6 do 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 czerwca 2016 r.

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A.  z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu dot. podziału zysku

zobacz dokument >> (PDF, 65KB)

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A.  z oceny sprawozdania Zarządu z działalności GK PAMAPOL S.A. oraz sprawozdania finansowego GK PAMAPOL S.A.

zobacz dokument >> (PDF, 52KB)

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A.  z działalności za 2015 r .

zobacz dokument >> (PDF,  58KB)

Sprawozdanie RN PAMAPOL S A  z oceny sytuacji Spółki i GK z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarzadzania ryzykiem, compliance [...]

zobacz dokument >> (PDF,  77KB)

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A.  z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

zobacz dokument >> (PDF,  76KB)


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji. 

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji. Stan na dzień 10 maja 2016 r.

zobacz dokument >>  (PDF, 13KB)


Formularze wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>  (PDF, 159KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>  (PDF, 39KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>  (PDF, 39KB)

 

 


 

 

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PAMAPOL S.A.

zobacz dokument >> (PDF, 319 KB)


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 29 czerwca 2015 r.

zobacz dokument >> (PDF, 415 KB)


Uchwały podjęte przez ZWZ Pamapol S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Pamapol S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.

zobacz dokument >> (PDF, 451 KB)

Nagranie audio ZWZ

do pobrania >> (MP3, 35MB)  (W celu odtworzenia, po pobraniu, plik należy rozpakować.)


Sprawozdania Rady Nadzorczej

Sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 6 do 8 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

zobacz dokument >> (PDF, 267 KB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

zobacz dokument >> (PDF, 186 KB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2014 roku

zobacz dokument >> (PDF, 193 KB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej

zobacz dokument >> (PDF, 249 KB)


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz głosów z tych akcji. Stan na dzień 2 czerwca 2015

zobacz dokument >> (PDF, 249 KB)


Formularze wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >> (PDF, 704 KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >> (PDF, 184 KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >> (PDF, 184 KB)

 

 


 

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 5 listopada 2014 r.

zobacz dokument >> (PDF, 238 KB)


Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołane na dzień 5 listopada 2014 r.

zobacz dokument >> (PDF, 225 KB)

Projekty Akcjonariuszy w sprawie treści uchwały Nr  4 oraz Nr 5 planowanych do rozpatrzenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. zwołanym na dzień 5 listopada 2014 r.

zobacz dokument >> (PDF, 177 KB)


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz głosów z tych akcji

zobacz dokument >> (PDF, 169 KB)


 

Formularze wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - NWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na NWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >> (PDF, 840 KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika - osoba fizyczna

zobacz dokument >> (PDF, 381 KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika - osoba prawna

zobacz dokument >> (PDF, 380 KB)


Uchwały podjęte przez NWZ Pamapol S.A. w dniu 05.11.2014

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r.

Zobacz dokument >> (PDF, 235 KB)


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. na dzień 20 czerwca 2013r.

zobacz dokument >> (PDF, 181 KB)


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz głosów z tych akcji

zobacz dokument >> (PDF, 113 KB)


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem

zobacz dokument >> (PDF, 241 KB)


Formularze wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

zobacz dokument >> (PDF, 386 KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika - osoba fizyczna

zobacz dokument >> (PDF, 284 KB)

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika - osoba prawna

zobacz dokument >> (PDF, 284 KB)


Sprawozdania Rady Nadzorczej Pamapol S.A. za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PAMAPOL oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za 2012 rok.

Zobacz dokument >> (PDF, 185 KB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

Zobacz dokument >> (PDF, 188 KB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2012 roku.

Zobacz dokument >> (PDF, 185 KB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

Zobacz dokument >> (PDF, 227 KB)


Uchwały podjęte na ZWZ Pamapol S.A. w dniu 20.06.2013

Uchwały podjęte przez ZWZ PAMAPOL S.A. w dniu 20 czerwca 2013 r.

Zobacz dokument >> (PDF, 261 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X