Zasady zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Informacja o treści obowiązującej w Pamapol S.A. reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z treścią § 17 pkt 2 lit p) Statutu PAMAPOL S.A. (Spółka) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny wyraził zgodę na wybór biegłego. Sprzeciw Członka Niezależnego wobec propozycji wyboru biegłego rewidenta powinien być pisemnie uzasadniony.

Reguły dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego zostały sprecyzowane w treści § 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych zadań.

W celu zapewnienia niezależności opinii, Spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X