ZWZ Pamapol S.A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pamapol S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

zobacz dokument >>

Nagranie audio ZWZ

pobierz nagranie >>


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2022r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A

zobacz dokument >>


Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S. A. 30 czerwca 2022r.

zobacz dokument >>


Ogólna liczba akcji oraz głosy z tych akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz głosów z tych akcji. Stan na dzień 2 czerwca 2022r.

zobacz dokument >>


Formularze wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba fizyczna

zobacz dokument >>

Formularz zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika – osoba prawna

zobacz dokument >>


Dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów od 7 do 9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 roku

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance […]

zobacz dokument >>

Sprawozdanie RN PAMAPOL S.A. z oceny stosowania w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego

zobacz dokument >>

Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2021.

zobacz dokument >>

Uchwała RN PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za 2021 r.

zobacz dokument >>


Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. 2021

zobacz dokument >>

Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach PAMAPOL S.A. 2021

zobacz dokument >>

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X