Struktura akcjonariatu

Amerykanka Struktura sp. z o.o. posiada bezpośrednio 28.247.407 akcji zwykłych na okaziciela Pamapol S.A., stanowiących 81,29% w kapitale zakładowym Pamapol S.A., uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów na walnym zgromadzeniu Pamapol S.A., stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce,

MP Inwestors S.à r.l. posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez Amerykanka Struktura sp. z o.o. 29.707.353 akcji zwykłych na okaziciela Pamapol S.A, stanowiących 85,49% w kapitale zakładowym Pamapol S.A., uprawniających do wykonywania 29.707.353 głosów na walnym zgromadzeniu Pamapol S.A., stanowiących 85,49% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

 a) bezpośrednio 1.459.946 akcji Spółki, stanowiących 4,20% kapitału zakładowego Spółki,
 uprawniających do wykonywania 1.459.946 głosów, stanowiących 4,20% ogólnej liczby
 głosów w Spółce

 b) pośrednio, poprzez Amerykanka Struktura sp. z o.o. 28.247.407 akcji zwykłych na
 okaziciela Pamapol S.A., stanowiących 81,29% w kapitale zakładowym Pamapol S.A.,
 uprawniających do wykonywania 28.247.407 głosów na walnym zgromadzeniu Pamapol
 S.A., stanowiących 81,29% ogólnej liczby głosów w Spółce,

Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada pośrednio, poprzez MP Inwestors S.à r.l. (który jest podmiotem zależnym od Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty)
i Amerykanka Struktura sp. z o.o. (podmiot zależny od MP Inwestors S.à r.l.), łącznie 29.707.353 akcji Spółki, stanowiących 85,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 29.707.353 głosów, stanowiących 85,49% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Panowie Paweł Szataniak i Mariusz Szataniak są posiadaczami wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez podmiot dominujący MP Inwestors S.à r.l.: Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (jedyny wspólnik MP Inwestors S.à r.l.), który to fundusz posiada pośrednio poprzez MP Inwestors S.à r.l. i Amerykanka Struktura sp. z o.o. 29.707.353 akcji zwykłych na okaziciela Pamapol S.A, stanowiących 85,49% w kapitale zakładowym Pamapol S.A., uprawniających do wykonywania 29.707.353 głosów na walnym zgromadzeniu Pamapol S.A., stanowiących 85,49% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X