Raporty

ROK: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2017.12.22 • Przedłużenie finansowania faktoringowegoPobierz ▼(PDF, 83,18 KB)
2017.12.20 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 20 grudnia 2017 r.Pobierz ▼(PDF, 80,84 KB)
2017.12.20 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 20 grudnia 2017 r.Pobierz ▼(RAR, 374,99 KB)
2017.12.12 • Przystąpienie do realizacji projektu Centrum badawczo-rozwojowe dań gotowych wysokiej jakościPobierz ▼(PDF, 86,15 KB)
2017.12.06 • Wykonanie przez PAMAPOL S.A. i spółki zależne warunków zawieszających wykorzystania kredytu w ramach konsorcjum bankowego oraz pierwsze uruchomienie tego kredytuPobierz ▼(PDF, 82,29 KB)
2017.11.23 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2017 r.Pobierz ▼(RAR, 755,59 KB)
2017.11.23 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 20 grudnia 2017 rokuPobierz ▼(PDF, 111,46 KB)
2017.11.17 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.Pobierz ▼(PDF, 80,34 KB)
2017.10.31 • Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP - 31.10.2017r.Pobierz ▼(PDF, 80,72 KB)
2017.10.25 • Realizacja części warunków zmierzających do wykonania umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowegoPobierz ▼(PDF, 174,62 KB)
2017.10.24 • Wyrażenie przez Zgromadzenia Wspólników spółek zależnych Emitenta zgody na zawarcie i wykonanie umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowegoPobierz ▼(PDF, 81,7 KB)
2017.10.23 • Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta i Rady Nadzorcze spółek zależnych zgody na zawarcie i wykonanie umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowegoPobierz ▼(PDF, 81,08 KB)
2017.10.20 • Zawarcie aneksów do umów faktoringowych 20.10.2017r.Pobierz ▼(PDF, 83,13 KB)
2017.09.29 • Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP - 29.09.2017r.Pobierz ▼(PDF, 81,09 KB)
2017.09.22 • Podjęcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WZPOW uchwały w trybie art. 233 KSHPobierz ▼(PDF, 81,2 KB)
2017.09.21 • Zawarcie umowy kredytu przez spółki Grupy PAMAPOL oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania wiążącej oferty finansowaniaPobierz ▼(PDF, 261,7 KB)
2017.09.20 • EBI-Powołanie Komitetu AudytuPobierz ▼(PDF, 109,48 KB)
2017.09.08 • Informacja o wstępnych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pamapol S.A. za I półrocze 2017 r.Pobierz ▼(PDF, 85,14 KB)
2017.09.08 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.Pobierz ▼(PDF, 80,22 KB)
2017.08.17 • Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014_2020Pobierz ▼(PDF, 87,08 KB)
2017.08.01 • Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 86,11 KB)
2017.06.30 • Zawarcie przez WZPOW aneksów do umów kredytowych z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Pobierz ▼(PDF, 84,92 KB)
2017.06.28 • Informacja Agencji Rynku Rolnego o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczychPobierz ▼(PDF, 80,95 KB)
2017.06.26 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2017 r.Pobierz ▼(PDF, 80,78 KB)
2017.06.26 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. RB_10_2017Pobierz ▼(PDF, 95,18 KB)
2017.06.26 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2017Pobierz ▼(RAR, 182,76 KB)
2017.06.23 • Zawarcie aneksów do umów kredytowych z PKO BP Pobierz ▼(PDF, 81,91 KB)
2017.06.22 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. Pobierz ▼(RAR, 1,59 MB)
2017.05.30 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r.Pobierz ▼(RAR, 522,77 KB)
2017.05.30 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 czerwca 2017 rokuPobierz ▼(PDF, 115,29 KB)
2017.05.23 • Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego - 2017r.Pobierz ▼(PDF, 82,54 KB)
2017.05.22 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r.Pobierz ▼(PDF, 81,99 KB)
2017.03.16 • Wybór biegłego rewidenta.Pobierz ▼(PDF, 85,68 KB)
2017.01.26 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.Pobierz ▼(PDF, 84,93 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X