Raporty

ROK: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2018.12.21 • Zawarcie aneksów do umów faktoringowych 21.12.2018r.Pobierz ▼(PDF, 105,61 KB)
2018.12.21 • Oddalenie przez Sąd zażalenia na postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcjiPobierz ▼(PDF, 103,66 KB)
2018.11.29 • Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.Pobierz ▼(PDF, 105,9 KB)
2018.11.22 • Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o.Pobierz ▼(PDF, 107,7 KB)
2018.10.30 • Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 30.10.2018r.Pobierz ▼(RAR, 202,48 KB)
2018.10.18 • Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentuPobierz ▼(PDF, 104,81 KB)
2018.09.27 • Wniesienie zażalenia na postanowienie Sądu o wstrzymaniu wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcjiPobierz ▼(PDF, 104,5 KB)
2018.09.21 • Otrzymanie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcjiPobierz ▼(PDF, 105,38 KB)
2018.09.21 • Powzięcie informacji o wydłużeniu terminów dostępności kredytów Pobierz ▼(PDF, 103,97 KB)
2018.09.21 • Zawarcie dwóch umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. RB_33_2018Pobierz ▼(PDF, 109,52 KB)
2018.09.20 • Otrzymanie odpisu postanowienia Sądu o zabezpieczeniu roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcjiPobierz ▼(PDF, 105,16 KB)
2018.09.17 • Zawarcie umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Pobierz ▼(PDF, 109,27 KB)
2018.09.12 • Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.APobierz ▼(RAR, 402,56 KB)
2018.09.12 • Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet AudytuPobierz ▼(PDF, 109,14 KB)
2018.09.06 • Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcjiPobierz ▼(PDF, 103,52 KB)
2018.08.31 • Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2018 r. Pobierz ▼(RAR, 646,29 KB)
2018.08.27 • Korekta treści raportu nr 25/2018 w sprawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. Pobierz ▼(RAR, 410,95 KB)
2018.08.18 • Korekta raportu nr 26/2018 w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.Pobierz ▼(PDF, 105,35 KB)
2018.08.17 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.Pobierz ▼(PDF, 59,93 KB)
2018.08.17 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.Pobierz ▼(RAR, 415,9 KB)
2018.08.17 • Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji PAMAPOL S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPWPobierz ▼(PDF, 102,71 KB)
2018.08.14 • Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczychPobierz ▼(PDF, 105,35 KB)
2018.08.06 • Ustanowienie hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnychPobierz ▼(PDF, 106,31 KB)
2018.07.24 • Zmiana stanu posiadania akcji Pamapol S.A. w wyniku rozliczenia wezwaniaPobierz ▼(RAR, 147,18 KB)
2018.07.23 • Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pobierz ▼(PDF, 103,85 KB)
2018.07.20 • Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 17 sierpnia 2018 r.Pobierz ▼(RAR, 302,61 KB)
2018.07.20 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 17 sierpnia 2018 r.Pobierz ▼(PDF, 134,13 KB)
2018.07.20 • Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwaniaPobierz ▼(PDF, 107,8 KB)
2018.07.20 • Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządczePobierz ▼(RAR, 202,64 KB)
2018.07.20 • Zbycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządczePobierz ▼(RAR, 410,24 KB)
2018.07.17 • Informacja o liczbie akcji Pamapol S.A. nabytych w ramach wezwaniaPobierz ▼(PDF, 104,21 KB)
2018.07.17 • Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaPobierz ▼(PDF, 106,83 KB)
2018.07.09 • Komunikat o zmianie ceny akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Pamapol S.A.Pobierz ▼(RAR, 161,39 KB)
2018.06.26 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.Pobierz ▼(PDF, 104,85 KB)
2018.06.26 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję RB-W_10_2018Pobierz ▼(ZIP, 218,51 KB)
2018.06.26 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.Pobierz ▼(ZIP, 301,46 KB)
2018.06.25 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2018 r. o sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(ZIP, 517,24 KB)
2018.05.30 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.Pobierz ▼(ZIP, 296,5 KB)
2018.05.30 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 czerwca 2018 rokuPobierz ▼(PDF, 137,67 KB)
2018.05.23 • Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pamapol SA RB-W_5_2018Pobierz ▼(ZIP, 219,56 KB)
2018.05.22 • Zmiana w składzie Zarządu PAMAPOL S.A. RB_4_2018Pobierz ▼(PDF, 108,78 KB)
2018.05.16 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 r.Pobierz ▼(PDF, 103,74 KB)
2018.02.02 • Ustanowienie zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnychPobierz ▼(PDF, 83,92 KB)
2018.01.29 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.Pobierz ▼(PDF, 84,56 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X