Raporty

ROK: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2015.12.04 • Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej WZPOW Sp. z o.o.Pobierz ▼(PDF, 79,41 KB)
2015.10.28 • Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii DPobierz ▼(PDF, 73,48 KB)
2015.10.28 • Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku podstawowym GPWPobierz ▼(PDF, 73,94 KB)
2015.10.20 • Rejestracja akcji serii D Pamapol S.A. w KDPW RB_52_2015Pobierz ▼(PDF, 74,41 KB)
2015.10.12 • Zawiadomienie o przekroczeniu przez Nationale-Nederlanden OFE progu 5% ogólnej liczby głosów w Pamapol S.A. Pobierz ▼(PDF, 76,04 KB)
2015.10.12 • Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Pamapol S.A. w związku z rejestracją emisji akcji serii DPobierz ▼(PDF, 79,01 KB)
2015.10.09 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki RB_49_2015Pobierz ▼(PDF, 79,71 KB)
2015.10.06 • Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 78,3 KB)
2015.10.05 • Korekta tytułu raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 2 października 2015 r.Pobierz ▼(PDF, 74,04 KB)
2015.10.02 • Rejestracja akcji serii D Pamapol S.A. w KDPWPobierz ▼(PDF, 73,4 KB)
2015.09.30 • Zakończenie subskrypcji akcji serii D PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 79,56 KB)
2015.09.28 • Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. RB_45_2015Pobierz ▼(PDF, 80,28 KB)
2015.09.28 • Zmiana w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 81,24 KB)
2015.09.18 • Przydział akcji serii D nie objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowychPobierz ▼(PDF, 76,07 KB)
2015.09.16 • Przydział akcji serii D objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowychPobierz ▼(PDF, 76,08 KB)
2015.08.28 • Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego.Pobierz ▼(PDF, 73,93 KB)
2015.08.19 • Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia Restrukturyzacyjnego RB_40_2015Pobierz ▼(PDF, 78,12 KB)
2015.08.11 • Stanowisko Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. w dniu 24 lipca 2015 r.Pobierz ▼(PDF, 96,45 KB)
2015.08.11 • Wyjaśnienia Panów Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak w przedmiocie zamiarów Amerykanka Struktura Sp. z o.o. S.K.A. w związku z ogłoszonym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 78,83 KB)
2015.08.03 • Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej EmitentaPobierz ▼(PDF, 75,88 KB)
2015.07.31 • Oświadczenie Wznowienie oferty publicznej akcji serii DPobierz ▼(PDF, 75,53 KB)
2015.07.09 • Oświadczenie Członków Zarządu PAMAPOL S.A. co do zamiarów ich uczestnictwa w emisji akcji serii DPobierz ▼(PDF, 75,74 KB)
2015.07.09 • Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony w drodze emisji akcji serii D Spółki oraz ustalenia ostatecznej liczby oferowanych akcji serii DPobierz ▼(PDF, 75,39 KB)
2015.07.08 • Decyzja Zarządu PAMAPOL S.A. o zamiarze skorzystania z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony w drodze emisji akcji serii DPobierz ▼(PDF, 81,45 KB)
2015.07.08 • Oświadczenie Panów Pawła Szataniak oraz Mariusza Szataniak co do zamiarów związanych z emisją akcji serii D PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 73,86 KB)
2015.07.03 • Zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelnościPobierz ▼(PDF, 73,82 KB)
2015.06.30 • Przedłużenie okresu zawieszenia oferty publicznejPobierz ▼(PDF, 73,07 KB)
2015.06.30 • Aktualizacja informacji dotyczących realizacji Porozumienia RestrukturyzacyjnegoPobierz ▼(PDF, 101 KB)
2015.06.30 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencjęPobierz ▼(ZIP, 1,18 MB)
2015.06.29 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.Pobierz ▼(PDF, 74,17 KB)
2015.06.29 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.Pobierz ▼(ZIP, 489,8 KB)
2015.06.26 • Informacja o przyjęciu do stosowania zasady ładu korporacyjnego dotyczącej zamieszczania na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzeniaPobierz ▼(PDF, 118,66 KB)
2015.06.24 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2015 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(ZIP, 1,35 MB)
2015.06.05 • Zmiany w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 80,54 KB)
2015.06.02 • Przedłużenie okresu zawieszenia oferty publicznej akcji serii D PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 75,84 KB)
2015.06.02 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 r.Pobierz ▼(ZIP, 461,97 KB)
2015.06.02 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 29 czerwca 2015 rokuPobierz ▼(PDF, 106,83 KB)
2015.05.28 • Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii CPobierz ▼(PDF, 74,13 KB)
2015.05.27 • Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku podstawowym GPWPobierz ▼(PDF, 74,53 KB)
2015.05.21 • Rejestracja akcji serii C Pamapol S.A. w KDPWPobierz ▼(PDF, 74,09 KB)
2015.05.20 • Uchwała Zarządu Spółki w sprawie zawieszenia oferty akcji serii DPobierz ▼(PDF, 74,75 KB)
2015.05.19 • Oświadczenia członków Rady Nadzorczej w sprawie zamiarów objęcia akcji serii DPobierz ▼(PDF, 77,82 KB)
2015.05.15 • Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Pamapol S.A.Pobierz ▼(PDF, 73,92 KB)
2015.04.29 • Zawarcie umowy z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Pobierz ▼(PDF, 81,07 KB)
2015.04.01 • Otrzymanie zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego o uznaniu oferty PAMAPOL S.A. za najkorzystniejsząPobierz ▼(PDF, 74,54 KB)
2015.03.16 • Wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP FaktoringPobierz ▼(PDF, 74,18 KB)
2015.03.12 • Korekta raportu okresowego – skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2014 r.Pobierz ▼(PDF, 75,21 KB)
2015.03.10 • Złożenie w KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego PAMAPOL S.APobierz ▼(PDF, 74,31 KB)
2015.02.16 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 r.Pobierz ▼(PDF, 74,82 KB)
2015.02.11 • Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w PAMAPOL S.A. w związku z rejestracją emisji akcji serii CPobierz ▼(PDF, 79,56 KB)
2015.02.05 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu SpółkiPobierz ▼(PDF, 79,57 KB)
2015.02.02 • Informacja uzyskana w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Pobierz ▼(PDF, 74,51 KB)
2015.01.30 • Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji serii D w KDPWPobierz ▼(PDF, 75,52 KB)
2015.01.26 • Zawarcie umowy objęcia akcji serii C PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 74,07 KB)
2015.01.21 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.Pobierz ▼(PDF, 76,3 KB)
2015.01.12 • Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 83,57 KB)
2015.01.12 • Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży konserw kontrahentowi z RumuniiPobierz ▼(PDF, 76,46 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X