Raporty

ROK: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2019.12.19 • Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wyborze oferty PAMAPOL S.A. (gołąbki w sosie pomidorowym)Pobierz ▼(PDF, 105,99 KB)
2019.12.09 • Zawarcie umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Pobierz ▼(PDF, 109,63 KB)
2019.11.21 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.Pobierz ▼(PDF, 103,83 KB)
2019.11.18 • Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Pobierz ▼(PDF, 104,47 KB)
2019.10.25 • Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych (groszek z marchewką)Pobierz ▼(PDF, 105,21 KB)
2019.10.21 • Informacja z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wynikach postępowania przetargowego na dostawy artykułów spożywczych (szynka drobiowa)Pobierz ▼(PDF, 105,96 KB)
2019.10.17 • Powołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(RAR, 397,22 KB)
2019.10.16 • Opinia biegłego w sprawie wyceny akcji PAMAPOL S.A. Pobierz ▼(PDF, 108,97 KB)
2019.10.11 • Odwołanie Wiceprezesa Zarządu PAMAPOL S.APobierz ▼(PDF, 104,43 KB)
2019.09.25 • Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 25.09.2019r.Pobierz ▼(RAR, 107,94 KB)
2019.09.23 • Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.Pobierz ▼(PDF, 103,39 KB)
2019.09.13 • Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnychPobierz ▼(PDF, 107,26 KB)
2019.08.26 • Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnychPobierz ▼(PDF, 107,97 KB)
2019.08.09 • Unieważnienie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przetargu na dostawy artykułów spożywczychPobierz ▼(PDF, 104,86 KB)
2019.06.27 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.Pobierz ▼(PDF, 104,34 KB)
2019.06.27 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r.Pobierz ▼(RAR, 344,44 KB)
2019.06.26 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r. - korektaPobierz ▼(RAR, 549,89 KB)
2019.06.26 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.Pobierz ▼(RAR, 539,54 KB)
2019.06.24 • Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2019r.Pobierz ▼(PDF, 106,3 KB)
2019.06.14 • Informacje dotyczące wypowiedzenia umowy z firmą audytorskąPobierz ▼(RAR, 398,58 KB)
2019.05.31 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 27 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwałPobierz ▼(RAR, 604,38 KB)
2019.05.23 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.Pobierz ▼(PDF, 103,45 KB)
2019.05.15 • Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego Pobierz ▼(PDF, 114,36 KB)
2019.05.07 • Stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w związku z przystąpieniem do postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji.Pobierz ▼(PDF, 104,23 KB)
2019.04.30 • Korekta błędu podstawowego w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za lata 2016 i 2017Pobierz ▼(PDF, 104,75 KB)
2019.01.30 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019r.Pobierz ▼(PDF, 108,04 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X