Raporty

ROK: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2016.12.16 • Zawarcie aneksów do umów faktoringowych RB-19-2016Pobierz ▼(PDF, 76,3 KB)
2016.07.29 • Zawarcie umów z Agencją Rynku Rolnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Pobierz ▼(PDF, 82,88 KB)
2016.06.30 • Zmiana wysokości limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring S.A.Pobierz ▼(PDF, 76,14 KB)
2016.06.24 • Raport bieżący (powołanie Zarządu III Wspólnej Kadencji)Pobierz ▼(ZIP, 322,68 KB)
2016.06.20 • Otrzymanie zawiadomienia z Agencji Rynku Rolnego o wyborze oferty PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 76,12 KB)
2016.06.06 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.Pobierz ▼(PDF, 75,86 KB)
2016.06.06 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.Pobierz ▼(ZIP, 150,89 KB)
2016.06.03 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 6 czerwca 2016 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. Pobierz ▼(ZIP, 386,01 KB)
2016.06.01 • Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Agencję Rynku RolnegoPobierz ▼(PDF, 77,26 KB)
2016.05.31 • Wybór biegłego rewidenta RB_10_2016Pobierz ▼(PDF, 80,1 KB)
2016.05.10 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2016 r.Pobierz ▼(ZIP, 453,87 KB)
2016.05.10 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 6 czerwca 2016 rokuPobierz ▼(PDF, 107,96 KB)
2016.03.03 • Rezygnacja z pełnienia funkcji przez Członka ZarząduPobierz ▼(PDF, 76,49 KB)
2016.03.01 • Korekta raportu okresowego – skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kw. 2015 r.Pobierz ▼(PDF, 75,97 KB)
2016.01.29 • Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi RB_5_2016Pobierz ▼(PDF, 76,33 KB)
2016.01.27 • Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Pobierz ▼(PDF, 77,31 KB)
2016.01.27 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.Pobierz ▼(PDF, 79,72 KB)
2016.01.20 • Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymiPobierz ▼(PDF, 75,7 KB)
2016.01.13 • Wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring_RB_1_2016Pobierz ▼(PDF, 76,03 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X