Raporty

ROK: 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2022.06.21 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. Pobierz ▼(RAR, 1,04 MB)
2022.06.14 • Podpisanie przez spółkę zależną WZPOW umów z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie pożyczki budowy biogazowni i układu trigeneracyjnego Pobierz ▼(PDF, 89,88 KB)
2022.06.02 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Pobierz ▼(PDF, 96,1 KB)
2022.06.02 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwałPobierz ▼(RAR, 250,72 KB)
2022.05.27 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej RB_13_2022Pobierz ▼(PDF, 93,98 KB)
2022.05.13 • Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta - Mitmar sp. z o.o. decyzji o wsparciu dla nowej inwestycji Pobierz ▼(PDF, 86,78 KB)
2022.04.29 • Odwołanie Członka Zarządu PAMAPOL S.A. Pobierz ▼(PDF, 82,52 KB)
2022.04.11 • Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych RB_10_2022Pobierz ▼(PDF, 85,92 KB)
2022.03.29 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 29 marca 2022 r.Pobierz ▼(PDF, 83,06 KB)
2022.03.29 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 29 marca 2022 r.Pobierz ▼(RAR, 361,4 KB)
2022.03.07 • Powiadomienie o transakcjach na akcjach PAMAPOL S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze RB-W_7_2022Pobierz ▼(RAR, 81,42 KB)
2022.03.03 • Powiadomienia o transakcjach na akcjach PAMAPOL S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Pobierz ▼(RAR, 87,36 KB)
2022.03.02 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 29 marca 2022 rokuPobierz ▼(RAR, 473,95 KB)
2022.02.25 • Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego wypracowania warunków współpracyPobierz ▼(PDF, 84,54 KB)
2022.02.24 • Spełnienie przez Pamapol S.A. i spółki zależne warunków zawieszających aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego oraz spłata kredytów obrotowych nieodnawialnych i kredytu inwestycyjnegoPobierz ▼(PDF, 88,46 KB)
2022.01.28 • Zawarcie przez Pamapol S.A. i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnegoPobierz ▼(PDF, 94,55 KB)
2022.01.27 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.Pobierz ▼(PDF, 85,91 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X