Raporty

ROK: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2022.12.12 • Uzyskanie zgód od banków kredytujących na wnioski spółek z Grupy Kapitałowej PAMAPOL Pobierz ▼(PDF, 88,38 KB)
2022.11.10 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…)Pobierz ▼(PDF, 293,55 KB)
2022.11.10 • Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.Pobierz ▼(ZIP, 278,24 KB)
2022.11.03 • Uzgodnienie wstępnych warunków współpracy z Propinquus sp. z o.o.Pobierz ▼(PDF, 90,63 KB)
2022.10.24 • Zmiana w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania RB_36_2022Pobierz ▼(PDF, 293,57 KB)
2022.10.19 • Zmiana w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania RB_35_2022Pobierz ▼(PDF, 96,26 KB)
2022.10.19 • Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze RB-W_34_2022Pobierz ▼(RAR, 81,37 KB)
2022.10.13 • Informacja o liczbie akcji Pamapol S.A., na sprzedaż których złożono zapisy w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 24 sierpnia 2022 r. - RB_33_2022Pobierz ▼(PDF, 83,44 KB)
2022.09.30 • Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu RB_32_2022Pobierz ▼(PDF, 82,56 KB)
2022.09.06 • Stanowisko Zarządu PAMAPOL S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez MP Inwestors S.à r.l. oraz Forum 109 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w dniu 24 sierpnia 2022 r.Pobierz ▼(PDF, 103,6 KB)
2022.09.05 • Powołanie Członka Zarządu PAMAPOL S.A. - RB_30_2022Pobierz ▼(PDF, 87,33 KB)
2022.08.31 • Informacja o wstępnych jednostkowych i skonsolidowanych wynikach finansowych (...) RB_29_2022Pobierz ▼(PDF, 285,1 KB)
2022.08.29 • Zmiana hipotek na nieruchomościach Emitenta i spółek zależnych RB_28_2022Pobierz ▼(PDF, 85,85 KB)
2022.08.29 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…) RB_27_2022Pobierz ▼(PDF, 96,96 KB)
2022.08.25 • Oświadczenie Pana Pawła Szataniaka i Pana Mariusza Szataniaka w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Pamapol S.A. ogłoszonego w dniu 24 sierpnia 2022 r. Pobierz ▼(PDF, 88,9 KB)
2022.08.24 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…) RB_25_2022Pobierz ▼(PDF, 96,65 KB)
2022.08.24 • Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze RB-W_24_2022Pobierz ▼(RAR, 82,3 KB)
2022.08.22 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…) RB_23_2022Pobierz ▼(PDF, 96,04 KB)
2022.08.18 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (…) RB_22_2022Pobierz ▼(PDF, 97,35 KB)
2022.08.18 • Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze RB-W_21_2022Pobierz ▼(RAR, 82,14 KB)
2022.06.30 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. Pobierz ▼(PDF, 83,01 KB)
2022.06.30 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.Pobierz ▼(RAR, 407,29 KB)
2022.06.29 • Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytów obrotowych nieodnawialnych RB_18_2022Pobierz ▼(PDF, 85,86 KB)
2022.06.21 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. Pobierz ▼(RAR, 1,04 MB)
2022.06.14 • Podpisanie przez spółkę zależną WZPOW umów z NFOŚiGW na dofinansowanie w formie pożyczki budowy biogazowni i układu trigeneracyjnego Pobierz ▼(PDF, 89,88 KB)
2022.06.02 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Pobierz ▼(PDF, 96,1 KB)
2022.06.02 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwałPobierz ▼(RAR, 250,72 KB)
2022.05.27 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej RB_13_2022Pobierz ▼(PDF, 93,98 KB)
2022.05.13 • Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta - Mitmar sp. z o.o. decyzji o wsparciu dla nowej inwestycji Pobierz ▼(PDF, 86,78 KB)
2022.04.29 • Odwołanie Członka Zarządu PAMAPOL S.A. Pobierz ▼(PDF, 82,52 KB)
2022.04.11 • Zmiana wpisu dotyczącego zastawów rejestrowych na środkach trwałych i zapasach Emitenta i spółek zależnych RB_10_2022Pobierz ▼(PDF, 85,92 KB)
2022.03.29 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 29 marca 2022 r.Pobierz ▼(PDF, 83,06 KB)
2022.03.29 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 29 marca 2022 r.Pobierz ▼(RAR, 361,4 KB)
2022.03.07 • Powiadomienie o transakcjach na akcjach PAMAPOL S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze RB-W_7_2022Pobierz ▼(RAR, 81,42 KB)
2022.03.03 • Powiadomienia o transakcjach na akcjach PAMAPOL S.A. dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Pobierz ▼(RAR, 87,36 KB)
2022.03.02 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 29 marca 2022 rokuPobierz ▼(RAR, 473,95 KB)
2022.02.25 • Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego wypracowania warunków współpracyPobierz ▼(PDF, 84,54 KB)
2022.02.24 • Spełnienie przez Pamapol S.A. i spółki zależne warunków zawieszających aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego oraz spłata kredytów obrotowych nieodnawialnych i kredytu inwestycyjnegoPobierz ▼(PDF, 88,46 KB)
2022.01.28 • Zawarcie przez Pamapol S.A. i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnegoPobierz ▼(PDF, 94,55 KB)
2022.01.27 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.Pobierz ▼(PDF, 85,91 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X