Raporty

ROK: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2021.12.30 • Zawarcie przez Emitenta i spółkę zależną WZPOW umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021Pobierz ▼(PDF, 88,8 KB)
2021.11.02 • Rejestracja zmiany Statutu PAMAPOL S.A. RB-W_24_2021Pobierz ▼(RAR, 272,11 KB)
2021.10.14 • Wybór ofert PAMAPOL S.A. i spółki zależnej w przetargach na dostawy artykułów spożywczych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa RB_23_2021Pobierz ▼(PDF, 84,16 KB)
2021.10.01 • Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytów obrotowych nieodnawialnychPobierz ▼(PDF, 87,58 KB)
2021.09.17 • Otrzymanie decyzji dotyczącej wsparcia spółki zależnej Emitenta - WZPOW sp. z o.o. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pobierz ▼(PDF, 86,82 KB)
2021.09.10 • Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargów organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaPobierz ▼(PDF, 86,82 KB)
2021.08.26 • Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. umowy przyrzeczonej dotyczącej nabycia nieruchomości w GrudziądzuPobierz ▼(PDF, 85,64 KB)
2021.07.22 • Zmiana terminu na zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości w Grudziądzu.Pobierz ▼(PDF, 282,62 KB)
2021.06.25 • Powołanie Członków Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. na wspólną kadencję RB-W_17_2021Pobierz ▼(RAR, 336 KB)
2021.06.25 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.Pobierz ▼(PDF, 83,16 KB)
2021.06.25 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.Pobierz ▼(RAR, 507,82 KB)
2021.06.25 • Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta – WZPOW Sp. z o.o. umowy kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego na zakupu nieruchomości w GrudziądzuPobierz ▼(PDF, 84,54 KB)
2021.06.14 • Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.Pobierz ▼(PDF, 84,69 KB)
2021.06.10 • Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego.Pobierz ▼(PDF, 87,91 KB)
2021.06.01 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25 czerwca 2021 r. Pobierz ▼(RAR, 1,02 MB)
2021.05.28 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwałPobierz ▼(RAR, 270,09 KB)
2021.05.19 • Powołanie Zarządu IV wspólnej kadencji PAMAPOL S.A. Pobierz ▼(RAR, 627,4 KB)
2021.05.19 • Zmiana terminu na zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. umowy przyrzeczonej nabycia nieruchomości w GrudziądzuPobierz ▼(PDF, 82,93 KB)
2021.04.29 • Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu złożonego przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o.Pobierz ▼(PDF, 84,28 KB)
2021.03.26 • Otrzymanie informacji o zgodach na zmianę warunków umowy kredytu konsorcjalnego Pobierz ▼(PDF, 87,04 KB)
2021.03.20 • Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości w GrudziądzuPobierz ▼(PDF, 84,88 KB)
2021.03.04 • Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o. RB_4_2021Pobierz ▼(PDF, 83,92 KB)
2021.02.18 • Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na objęcie przez Emitenta nowych udziałów w spółce zależnej WZPOW sp. z o.o. - RB_3_2021Pobierz ▼(PDF, 85,54 KB)
2021.01.28 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.Pobierz ▼(PDF, 85,52 KB)
2021.01.12 • Powiadomienie o transakcjach na akcjach PAMAPOL S.A. dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz ▼(RAR, 81,03 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X