Raporty

ROK: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2020.12.29 • Zawarcie kolejnych umów z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Pobierz ▼(PDF, 84,79 KB)
2020.12.17 • Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Pobierz ▼(PDF, 87,07 KB)
2020.11.25 • Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytu obrotowego Pobierz ▼(PDF, 84,96 KB)
2020.11.04 • Wybór kolejnej oferty PAMAPOL S.A. w przetargu na dostawy artykułów spożywczych organizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Pobierz ▼(PDF, 83,61 KB)
2020.11.02 • Umorzenie przez sąd postępowania o stwierdzenie nieważności lub uchylenie Uchwały DelistingowejPobierz ▼(PDF, 83,25 KB)
2020.10.22 • Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego - wydłużenie terminu na pozyskanie dodatkowego finansowaniaPobierz ▼(PDF, 84,33 KB)
2020.10.21 • Wybór ofert PAMAPOL S.A. i spółki zależnej w przetargach na dostawy artykułów spożywczych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Pobierz ▼(PDF, 83,94 KB)
2020.09.21 • Informacja dotycząca oferty WZPOW złożonej w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 09.2020Pobierz ▼(PDF, 106,94 KB)
2020.09.21 • Otwarcie ofert na dostawy artykułów spożywczych w ramach przetargu organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 09.2020Pobierz ▼(PDF, 105,28 KB)
2020.09.09 • Otrzymanie z Komisji Nadzoru Finansowego decyzji w sprawie umorzenia postępowania o zniesienie dematerializacji akcjiPobierz ▼(PDF, 104,27 KB)
2020.08.10 • Podjęcie czynności wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia Pamapol S.A. uchylającej Uchwałę DelistigowąPobierz ▼(PDF, 105,54 KB)
2020.07.30 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.Pobierz ▼(PDF, 104,46 KB)
2020.07.30 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 30 lipca 2020 r.Pobierz ▼(RAR, 705,82 KB)
2020.07.30 • Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Pamapol S.A. uchwały uchylającej Uchwałę Delistingową Pobierz ▼(PDF, 106,23 KB)
2020.07.28 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 lipca 2020 r. Pobierz ▼(RAR, 639,86 KB)
2020.06.29 • Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego z dniem 29.06.2020r.Pobierz ▼(PDF, 109,23 KB)
2020.06.24 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 30 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwałPobierz ▼(RAR, 578,45 KB)
2020.06.20 • Decyzja Zarządu Pamapol S.A. o wprowadzeniu do porządku obrad najbliższego ZWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały uchylającej Uchwałę DelistingowąPobierz ▼(PDF, 111,08 KB)
2020.06.08 • Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW umowy z Narodowym Centrum Badań i RozwojuPobierz ▼(PDF, 105,81 KB)
2020.06.02 • Zawarcie przez spółkę zależną Mitmar Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i RozwojuPobierz ▼(PDF, 106,45 KB)
2020.05.25 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 rPobierz ▼(PDF, 103,6 KB)
2020.04.24 • Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej Pobierz ▼(PDF, 115,31 KB)
2020.04.24 • Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Pobierz ▼(RAR, 252,69 KB)
2020.04.23 • Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A. - 04.2020r. Pobierz ▼(PDF, 106,55 KB)
2020.04.20 • Uzyskanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendacji dofinansowania projektów złożonych przez spółki zależne Pamapol S.A.Pobierz ▼(PDF, 106,99 KB)
2020.01.31 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.Pobierz ▼(PDF, 107,7 KB)
2020.01.24 • Zawarcie kolejnej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020Pobierz ▼(PDF, 106,35 KB)
2020.01.13 • Zmiany w składzie Zarządu PAMAPOL S.A RB-W_1_2020Pobierz ▼(RAR, 313,55 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X