Raporty

ROK: 2024 / 2023 / 2022 / 2021 / 2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

2014.12.23 • Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej WZPOW KwidzynPobierz ▼(PDF, 77,62 KB)
2014.12.11 • Wydłużenie okresu obowiązywania limitów finansowania określonych w umowach faktoringowych z PKO BP Faktoring RB_44_2014Pobierz ▼(PDF, 73,47 KB)
2014.11.06 • Złożenie wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.Pobierz ▼(PDF, 74,92 KB)
2014.11.06 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r.Pobierz ▼(PDF, 72,73 KB)
2014.11.06 • Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 5 listopada 2014 r.Pobierz ▼(ZIP, 288,28 KB)
2014.10.31 • Projekty uchwał NWZ PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2014 r. zgłoszone przez AkcjonariuszyPobierz ▼(ZIP, 236,45 KB)
2014.10.17 • Podpisanie aneksu do umowy kredytu rewolwingowego z BGŻ oraz wypełnienie pozostałych warunków zawieszających udostępnienie nowych limitów kredytowych określonych w porozumieniu w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOLPobierz ▼(PDF, 85,43 KB)
2014.10.14 • Zmiana wysokości zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność EmitentaPobierz ▼(PDF, 79,46 KB)
2014.10.11 • Rejestracja zmiany Statutu PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(PDF, 75,13 KB)
2014.10.09 • Decyzja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.Pobierz ▼(PDF, 73,7 KB)
2014.10.09 • Projekty uchwał NWZ PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 5 listopada 2014 r. wraz z objaśnieniem dotyczącym planowanych emisji akcji w kontekście oświadczenia głównych akcjonariuszy SpółkiPobierz ▼(ZIP, 284,13 KB)
2014.10.09 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 5 listopada 2014 rokuPobierz ▼(PDF, 130,28 KB)
2014.10.08 • Zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności RB_33/2014Pobierz ▼(PDF, 73,37 KB)
2014.09.30 • Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy kredytu rewolwingowegoPobierz ▼(PDF, 77,05 KB)
2014.09.30 • Realizacja postanowień porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL - aneksy do umów kredytowych z PKO BPPobierz ▼(PDF, 103,98 KB)
2014.09.25 • Podpisanie porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia, ograniczenia dotyczące dywidendyPobierz ▼(PDF, 112,29 KB)
2014.09.22 • Informacja o decyzji BGŻ S.A. dotyczącej możliwości wydłużenia finansowania WZPOW z jednoczesnym podwyższeniem kwoty kredytu skupowegoPobierz ▼(PDF, 74,34 KB)
2014.09.01 • Informacja o decyzji PKO BP S.A. dotyczącej możliwości podwyższenia kwoty finansowania obrotowego oraz kontynuacji finansowaniaPobierz ▼(PDF, 74,99 KB)
2014.09.01 • Zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BP oraz aneksów do umów pożyczek konwertowanych na akcje/udziałyPobierz ▼(PDF, 78,2 KB)
2014.08.22 • Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r.Pobierz ▼(PDF, 73,9 KB)
2014.07.21 • Ustalenie tekstu jednolitego StatutuPobierz ▼(ZIP, 257,02 KB)
2014.07.21 • Wybór biegłego rewidentaPobierz ▼(PDF, 77,85 KB)
2014.07.21 • Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Emitenta RB_23_2014Pobierz ▼(PDF, 75,16 KB)
2014.06.30 • Temat Zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BPPobierz ▼(PDF, 77,24 KB)
2014.06.26 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.Pobierz ▼(PDF, 73,26 KB)
2014.06.26 • Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(ZIP, 283 KB)
2014.06.26 • Zestawienie zmian Statutu PAMAPOL S.A. dokonanych przez ZWZ PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.Pobierz ▼(PDF, 74,1 KB)
2014.06.26 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.Pobierz ▼(ZIP, 483,66 KB)
2014.06.24 • Zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL aneksów do umów pożyczek konwertowanych na akcje / udziałyPobierz ▼(PDF, 99,57 KB)
2014.06.07 • Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2014 r. o Sprawozdania Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.Pobierz ▼(ZIP, 1,18 MB)
2014.06.04 • Zestawienie zamierzonych zmian Statutu PAMAPOL S.A., które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2014 r.Pobierz ▼(PDF, 77,58 KB)
2014.06.04 • Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r.Pobierz ▼(ZIP, 459,09 KB)
2014.06.04 • Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 26 czerwca 2014 rokuPobierz ▼(PDF, 106,25 KB)
2014.06.04 • Zawarcie aneksu do umowy elektronicznego dyskonta wierzytelności RB_12_2014Pobierz ▼(PDF, 75,57 KB)
2014.06.04 • Zmiany w składzie Zarządu Pamapol S.A. RB_11_2014Pobierz ▼(PDF, 79,23 KB)
2014.06.04 • Spełnienie zobowiązania określonego w aneksie do umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez BGŻPobierz ▼(PDF, 73,63 KB)
2014.03.09 • Oświadczenie głównych akcjonariuszy EmitentaPobierz ▼(PDF, 73,54 KB)
2014.03.07 • Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia nowej emisji akcji oraz zawarcie przez spółki z Grupy PAMAPOL umów pożyczekPobierz ▼(PDF, 81,93 KB)
2014.02.28 • Zawarcie przez spółki Grupy PAMAPOL aneksów do umów kredytowych z BGŻ i PKO BP oraz udzielnie przez Emitenta poręczenia za zobowiązania WZPOWPobierz ▼(PDF, 79,64 KB)
2014.02.28 • Dokonanie odpisów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnychPobierz ▼(PDF, 75,84 KB)
2014.02.14 • Zawarcie aneksów do umów faktoringowychPobierz ▼(PDF, 75,03 KB)
2014.01.31 • Spełnienie warunków dotyczących umowy kredytu rewolwingowego udzielonego WZPOW przez BGŻPobierz ▼(PDF, 76,96 KB)
2014.01.31 • Zawarcie przez spółkę zależną WZPOW Sp. z o.o. aneksu do umowy o kredyt rewolwingowy z BGŻPobierz ▼(PDF, 76,77 KB)
2014.01.13 • Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.Pobierz ▼(PDF, 76,88 KB)
2014.01.09 • Rezygnacja z pełnienia funkcji przez dwóch Wiceprezesów ZarząduPobierz ▼(PDF, 75,25 KB)

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świaczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo polityki, prosimy o niekorzystanie z witryny. X